کنتور توربین hinece ولتمن 8اینچ

:ویژگی های کنتور آب حجمی توربینی


دارای مکانیزم توربینی

 خشک
 

تولید شده تحت شرایط استاندارد OIML R49  بدنه تولید


شده از چدن خاکستری

دارای قابلیت نصب سیستم های پالسی مغناطیسی
  مطابق تأییدیه اروپا CEمطابق استاندارد کشور

ساخت آلمان


تومان تماس بگیرید
: تعداد
افزودن به سبد خرید
2019