🔶خشکسالی بی سابقه در ایران/ ۱۹۹سد درکشور در شرایط بحرانی  معاون آبفای وزارت نیرو: 🔹این سال آبی را

🔶خشکسالی بی سابقه در ایران/ ۱۹۹سد درکشور در شرایط بحرانی معاون آبفای وزارت نیرو: 🔹این سال آبی را

2019
پشتیبانی در واتساپ
  • سلام دوست من! 😊
    میتونم کمکت کنم؟
پشتیبانی در واتساپ
  • سلام دوست من! 😊
    میتونم کمکت کنم؟