آبیاری کوزه ای یکی از ابتکارات ایرانیان برای سیراب کردن گیاهان در مناطق خشک و نیمه خشک بوده است. در

آبیاری کوزه ای یکی از ابتکارات ایرانیان برای سیراب کردن گیاهان در مناطق خشک و نیمه خشک بوده است. در

2019
پشتیبانی در واتساپ
  • سلام دوست من! 😊
    میتونم کمکت کنم؟
پشتیبانی در واتساپ
  • سلام دوست من! 😊
    میتونم کمکت کنم؟